Procesverbetering (TPI)

Het verbeteren van test en software ontwikkelingsprocessen kan een wens van uit de organisatie zijn. Vaak komt het echter voor dat tijdens een testproject blijkt dat het de testprocessen niet optimaal zijn en verbeterd moeten worden om efficiënt en gestructureerd te kunnen testen.

Test Process Improvement (TPI)

Goede testprocessen leiden tot beter en efficientere geteste software. En betere software leidt weer tot grotere klanttevredenheid en, grotere acceptatie van veranderingen door uw medewerkers. Rent a Brain heeft veel ervaring in TPI en hanteerd daarvoor TPI® Next en TMMi®