Quality Assurance

Organisaties moeten zichzelf constant verbeteren. Om diverse redenen, om winstgevend te blijven, om concurrerend te blijven en om steeds betere kwaliteit tegen steeds lagere kosten te bieden. Software en hardware systemen vormen meer en meer de kern van bedrijven. Daarom zou ieder ICT project betere processen op moeten leveren met zo goed mogelijke software tegen zo laag mogelijk kosten.

Volgens Rent a Brain is dit binnen alle organisaties te bereiken door het gebruik van een combinatie van een aantal van de volgende peilers:

Een beschreven QA methodiek
Een project aanpak
Een verbeter traject
Assesment – waar staan we, waar willen we naar toe
Quality Assurance Consultancy – breng de modellen in de praktijk
Product en Leveranciers selectie

Een beschreven QA methodiek

Rent a Brain adviseert als methodiek TMap®.Tmap® is de de facto standaard in Nederland (en in toenemende mate in de Angelsaksische wereld). Dit heeft een aantal voordelen. Zo is Tmap® Next uitgebreid beschreven in het boek TMap. Daarnaast spreken de meeste Quality Assurance specialisten Tmap® wat inhuur en communicatie tijdens uw tijdelijke projecten vergemakkelijkt. Rent a Brain heeft ruim een decennium ervaring met Tmap®. Uiteraard kunnen ook andere methoden worden gebruikt

Een project aanpak

Rent a Brain hanteert hiervoor PRINCE2. PRINCE2 levert een managementomgeving en structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten. De methode besteedt veel aandacht aan de zakelijke rechtvaardiging van een project (de business case), risicobeheersing en de veranderende factoren uit de projectomgeving die van invloed kunnen zijn op het succes van het project. PRINCE2 is een van de meest gebruikte methodieken op dit gebied.

Een verbeter traject

Een verbeter traject (Test Process Improvement (TPI) en Software Process Improvement (SPI)), kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Rent a Brain heeft ervaring met TPI® Next, CMMi® en TMMi ®

Assesment – waar staan we, waar willen we naar toe

Om te weten wat u moet doen om te komen waar u wilt, moet u weten waar u nu staat.

Daarom doet Rent a Brain een assesment van uw huidige situatie. Aan de hand van karakteristieken leggen wij de huidige staat van uw testproces vast. Waar u naar toe wilt bepaalt u in overleg met ons.

Quality Assurance Consultancy – de praktijk

Onze QA consultants brengen de theorie in de praktijk. In elke situatie vertalen zij de methodieken en modellen naar een concrete aanpak.

Product- en leveranciersselectie

Alle bestaande methodieken en technieken gaan uit van een situatie NADAT er een keuze is gemaakt welk pakket aangeschaft wordt, welke software ontwikkeld gaat worden en wie dat gaat doen. Denk aan ITIL (beheer), Tmap (testen), Prince2 (projectbewaking), RUP (systeemontwikkeling) etc.

Toch gaat er ondanks al deze op zich goede technieken veel mis. Dat komt omdat geen aandacht wordt besteedt aan de de stap VOORDAT deze technieken ingezet gaan worden: de product- en leveranciersselectie.

Dit blijkt vaak een moeilijk traject te zijn waar geen gespecialiseerde kennis voor aanwezig is. De leverancier dekt zich in met allerhande leveringsvoorwaarden en weet zich te verhullen achter complexe documenten waarmee hij afgedekt is voor risico’s. Daardoor kan er makkelijk een discrepantie ontstaan tussen verwachtingen en feitelijke leveringen van software, hardware en diensten. Na levering en implementatie ontstaat er vaak een langdurige relatie met afhankelijkheden tussen klant en leverancier die door een te onzorgvuldige start tot frictie kunnen leiden.

Waar wij ons op richten is het begeleiden van dit traject. Aspecten die hierbij naar voren komen zijn:

Contracten: Wat zijn de juridische en ICT-technische implicaties van de te sluiten overeenkomsten.
Techniek: Wat is de impact, transitietrajecten, kwantificeren en specificeren.
Financiën: Zijn de aangeboden diensten en leveranties
reëel, wat zijn de risico’s van open eindjes, wat is de impact daarvan, zijn er alternatieven.
Management: Hoe gaan we de nieuwe systemen in de bestaande organisatie inpassen, wat is er nodig op het gebied van human resources, wat zijn de kosten en gevolgen van opleiding, training, pro- en demoties, wat zijn raakpunten met overige bestaande systemen, hoe wordt de beheersorganisatie ingericht, wat zijn de exploitatiekosten.

Ten eerste gaan wij een scan voor u uitvoeren. Het resultaat van onze scan kan een bevestiging zijn van een traject dat volledig en goed is aangepakt. De kans is echter verschrikkelijk groot, dat wij verborgen aspecten bloot leggen. En dat kan gauw leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing en een aangescherpte aanpak van het traject van aankoop.

Na het selectietraject komen de andere onderdelen van de implementatie aan bod:

Specificeren functionele eisen
ICT Contracten
Kwaliteitszorg

Ook hier heeft Rent a Brain ruime ervaring mee.